Đặt báo
 

Tạp chí Bác Sĩ Gia Đình

Đặt mua dài kỳ BSGĐ (6 – 12 kỳ):

Tên báo

Số Lượng

Đơn giá/q

Thành tiền (VNĐ)

BSGĐ
từ số  149-154

06 

19.800

118.800

Thư đảm báo/q

06

7.500

45.000

Thành tiền

 

 

163.800 đ

* Giá bìa BSGĐ: 19.800đ/q - phát hành ngày 5 hàng tháng
 
Tạp chí Cha Mẹ & Con
Đặt mua dài kỳ Cha Mẹ & Con (12 kỳ):

Tên báo

Số Lượng

Đơn giá/q

Thành tiền (VNĐ)

CM&C từ số: 
            150 - 161

12

11.800

141.600

Thư đảm báo/q

12

7.500

90.000

Thành tiền

 

 

231.600 đ

* Giá bìa CM&C: 11.800đ/q - phát hành ngày 20 hàng tháng.

 


 
Tên khách hàng *:
Địa chỉ *:
Điện thoại *:
Email *:
CMND số:
Cấp tại:
Sinh năm:
Mã an toàn *
Tên báo:
Số báo:

Gửi tới  
VPĐD – Công ty TNHH Thiết Kế Hoàn Hảo
50C Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1. TP.HCM
Tel: 083. 8483414 Fax: 083. 8438923
Email: bacsigiadinh@hcm.fpt.vn
Số TK: 2161779 Tại NHTMCP Á châu – Chi nhánh Sài gòn
Mã số thuế: 0100847777
Người nhận: Hoàng Thị Yến Tam

 
Công ty TNHH Thiết Kế Hoàn Hảo
142 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 043 5187662 Fax: 043. 5187660
Email: bacsigiadinh@fpt.vn
Số TK: 10201-000000 259-6 VND
Tại NH Công thương khu vực Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: 0100847777
Người nhận: Lê Thúy Hằng